Blog

بهترین پسته صادراتی ایران

by پسته ایران in دسامبر 13, 2016

انواع پسته ایران بسیار زیاد هستند که البته پسته های صادراتی معمولا از نمونه های محدودی انتخاب می شوند که بهترین نوع برای هر کشور متفاوت است.
در انتخاب پسته ایران برای صادرات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ این موضوع کاملا متناسب با کشور هدف است اما عموما پارامتر هایی که باید برای کشور ها در نظر گرفته شود شامل استانداردهای آن کشور، فرهنگ مصرف، میزان تقاضا در ایام مختلف، کشش قیمتی بازار و کیفیت است.
برای بررسی بهتر و آشنایی بیشتر با نحوه آنالیز برای یافتن بهترین پسته صادراتی به تفکیک برخی از بازار ها می پردازیم:

بهترین پسته برای صادرات به اروپا:
برای صادرات به اروپا می توان از انواع پسته استفاده کرد اما مهم ترین مسئله برای کشور های اتحادیه اروپا استاندارد های بهداشتی می باشد که سخت ترین آن در رابطه با پسته ایران گواهی افلاتکسین است.
همین مطلب در بین انواع پسته صادراتی که شامل احمدآقایی، اکبری، کله قوچی، بادامی و فندقی می باشد تا حد زیادی گزینه اکبری را حذف می کند چرا که پسته اکبری بیشتر از دیگر انواع پسته بر روی درخت تا زمان رسیدن و برداشت باقی می ماند و در روز های آخر فصل برداشت پسته بیشترین آفت افلاتکسین جذب این نوع پسته می شود.
از آنجایی که بیشتر پسته مورد مصرف اروپا از آمریکا تامین می شود و پسته آمریکا از رده round & jumbo است معمولا تقاضا برای این دو رده پسته که معادل ایرانی آن فندقی و کله قوچی می شود بیشتر است و به همین علت پسته های فندقی و کله قوچی بازار مناسب تری دارند.
در بررسی بازار های اروپا از حیث کشش قیمتی بازار نباید فراموش کرد که پسته با گواهی افلاتکسین معتبر برای اروپا قیمت بالایی دارد فلذا باید برای رقابت بهتر از نوع پسته با سلامت کامل و قیمت مناسب تر استفاده کرد که بین دو گزینه فندقی و کله قوچی مورد مناسب پسته فندقی است که به علت ریز تر بودن برای کشور های اروپایی قیمت مناسب تری دارد.
باتوجه به اینکه در کشور های اتحادیه اروپا واردات پسته با کیفیت مهمتر از واردات پسته درشت و خوش ظاهر است معمولا این کشور ها با سایز پسته مشکل چندانی ندارند و بهترین نوع پسته صادراتی به اتحادیه اروپا پسته فندقی شناخته می شود.
با این حال این مطلب به این معنا نیست که دیگر انواع پسته بازاری در اروپا ندارند بلکه حتی صادرات نوع پسته کله قوچی برای مثال به کشوری مانند آلمان بسیار رایج است.
1462_orig
بهترین پسته برای صادرات به کشورهای عربی:
برای صادرات به کشور های عربی نکات مورد بررسی بسیار متفاوت از اروپا می باشد، غالبا برای واردات پسته به کشور های اروپایی نیازی به اخذ گواهی افلاتکسین نیست و تنها استاندارد های معمولی گمرکات فرستنده و گیرنده کافی می باشند و از این حیث تنوع استفاده از انواع پسته بسیار بیشتر است.
همچنین کشور های عربی به درشتی و ظاهر پسته بسیار اهمیت می دهند به این معنا که غالبا پسته هایی که برای کشور های عربی ارسال می شوند و در آن کشور ها مورد توجه هستند از درشت ترین انواع پسته ایران می باشند و همین مطلب گزینه پسته فندقی را از بازار این کشور ها حذف می کند.
از طرفی سلیقه کشور های عربی کمتر به استفاده از پسته های کروی شکل می باشد و معمولا آشنایی بیشتری با پسته های رده Long یا همان اکبری، بادامی و احمدآقایی دارند. از این منظر گزینه های فندقی و کله قوچی نیز تا حد زیادی از تقاضای بازار این کشور ها حذف می شوند.
در بین سه نوع اکبری، احمدآقایی و بادامی باتوجه به اینکه معمولا سایز پسته های بادامی ریز و در حد فندقی می باشد از این نوع پسته استفاده نمی شود و در بازار های عربی با توجه به کشش قیمتی بازار از پسته احمدآقایی و اکبری استفاده می شود.
در بین کشور های عربی معمولا برخی از کشور ها از پسته برای صادرات مجدد استفاده می کنند و انواع پسته ایران را به دیگر کشور ها می فروشند و به همین دلیل ممکن است از بازار های عربی سفارشاتی برای خرید پسته های فندقی، کله قوچی و کمتر بادامی به ایران داده شود.
باتوجه به موارد ذکر شده می توان بهترین پسته صادراتی را برای کشور های عربی متناسب با کشش بازار اول اکبری و در رده دوم احمدآقایی صادراتی ایران عنوان کرد.
0005198-1
بهترین پسته برای صادرات به کشور های CIS بخصوص روسیه:
در صادرات پسته به روسیه اولین چیزی که اهمیت دارد قیمت پسته است، نوع پسته کمتر برای این کشور ها مدنظر قرار می گیرد و انواع پسته را از حیث قیمتی مورد توجه قرار می دهند. البته نباید فراموش کرد که در صادرات هر محصول حتما باید حداقل استاندارد های مورد پذیرش گمرکات دو طرف را در نظر گرفت.
قیمت باعث شده است که معمولا در پسته صادراتی به روسیه یا از انواع کاملا آبخندان استفاده شود و یا با اختلاط پسته های طبیعی خندان و مکانیک خندان به قیمت مطلوب رسید.
در بین پسته های ایران نوع مکانیک خندان فندقی و احمدآقایی ارزان قیمت ترین انواع هستند و برای صادرات به روسیه بیشتر مناسب می باشند ولی باتوجه به اینکه کیفیت هم می تواند یک مزیت رقابتی باشد در قیمت های پایین نوع آبخندان احمدآقایی برای روسیه مناسب تر است و بهترین پسته صادراتی به روسیه به حساب می آید.
همه چیز دربارهی پسته ایران

Leave a Reply