سرمازدگی پسته

by پسته ایران in دسامبر 13, 2016

سرمازدگي ۱۵ فروردين ماه سال جاري در منطقه رفسنجان از نوع سرماي تشعشعي بوده است. اين سرما محلي بوده و به واسطه از دست رفتن حرارت ذخيره شده در زمين بر اثر تشعشع به وجود آمده است. بنابراين قسمتهاي پاييني درخت و باغهايي كه در مناطق پست (گود) واقع شده بودند دچار خسارت بيشتري شده اند

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


سرمازدگي تشعشعي در هوايي کاملاً آرام، بدون باد و ابر و در ساعات نزديک به طلوع آفتاب اتفاق مي افتد. لايه هواي سرد و سنگيني كه در نزديكي سطح زمين تشكيل مي شود تمايل دارد كه در سراشيب ها و گودي هاي مناطق ناهموار زمين جريان يابد. بنابراين جريان هواي سرد به دليل سنگيني به سمت اراضي كم ارتفاع (گود) حركت مي كند و تجمع آنها در نقاط پست، موجب عمل كردن زمين هاي گود مانند حوضچه هاي هواي سرد مي شود و شديداً در معرض خطر يخ بندان قرار دارند، در حالي كه در دامنه شيب ها به دليل جريان زهكشي هواي سرد امن تر هستند بنابراين اين نواحي نسبت به ديگر نواحي نزديك به خود، بسيار بيشتر در معرض يخ بندان قرار دارند. وجود موانعي چون ديوار و با درختان بلند و متراكم (باد شكن) در انتهاي شيب باغ مانع از خروج هواي سرد از باغ شده و سرمازدگي را تشديد مي كند.
راههاي كه كاهش خسارت سرمازدگي تشعشعي را به دنبال دارد، عبارتند از:
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


۱٫ از پوشش هاي گياهي، حصارها و ساختمان ها را بايد طوري طراحي نمود كه جلوي انتقال هواي سرد به اطراف محوطه گياهان را گرفته، هواي سرد را به خارج از مزراع و باغات هدايت نمايد و بدين طريق باعث كاهش خطر سرما مي شود.
۲٫ خودداري از انجام عمليات شخم و پاكني درختان در طول دوره بازشدن گلها تا تشكيل ميوه
۳٫ حذف علفهاي هرز وجمع آوري بقاياي زنده يا مرده گياهي از سطح خاك: براي حفاظت غير فعال در برابر يخ بندان بهتر است کليه گياهان پوششي از باغات حذف شوند .حذف گياهان پوششي موجب افزايش جذب انرژي خورشيدي ميشود و انتقال و ذخيره گرما در خاک را بهبودمي بخشد.
۴٫ غرقاب كردن باغ در شبهايي كه احتمال وقوع يخبندان وجود دارد . وقتي خاکها خشک هستند، فضاهاي هواي بيشتري وجود دارد که باعث جلوگيري از انتقال و ذخيره گرما در خاک ميشوند. بنابراين در سالهاي خشک حفاظت از يخ زدگي از طريق مرطوب کردن خاکهاي خشک بهبود مي يابد.مرطوب کردن عميق خاک (تا عمق زياد خاک)ضرورتي ندارد زيرا بيشتر انتقال و ذخيره روزانه گرما در عمق بالاتر از ۳۰ سانتي سانتي متر رخ ميدهد.
۵٫ از بخاري ها يا شعله هاي آتش مي توان جهت جبران گرمايي كه از طريق تشعشع از دست مي رود استفاده نمود. بهترين زمان استفاده از بخاري ها، هنگامي است كه شرايط وارونگي دمايي حاكم باشد، اگر در باغ يا مزرعه وارونگي دمايي موجود باشد، پخش گرماي مستقيم مي تواند زمين و گياه را گرم نمايد. بخاري ها با ايجاد تشعشع مستقيم و از طريق به هم زدن هوا در لايه وارونگي دمايي، باعث حفاظت گياهان موجود در باغ و يا مزرعه از خطر سرما و يخ زدگي مي شوند.
۶٫ استفاده از ماشينهاي مولد باد
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


۷٫ استفاده از چاهك معكوس
۸٫ استفاده از مه پاشها به منظور ايجاد مه در شبهاي يخبندان
همه چیز درباره ی پسته ایران

Leave a Reply